Übungen zu Theory and Applications of Quantum Machines

  • Typ: Übung (Ü)
  • Lehrstuhl: KIT-Fakultäten - KIT-Fakultät für Physik
  • Semester: SS 2022
  • Dozent: Prof. Dr. Anja Metelmann
    Xin Zhang
  • SWS: 2
  • LVNr.: 4024182
  • Hinweis: Präsenz